Iphone及其他手机数据线

你现在的位置:首页 > 产品中心 > Iphone及其他手机数据线
苹果Y线
人气指数: 89
说明:

双lightning充电音频一体线                               

支持音频输出                                        

支持耳机通话                            

支持耳机线控                                  

支持充电功能                             

  支持数据同步